BKR registratie verwijderen

Geregistreerd?

Als u een lening hebt lopen, betekent dit dat u bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel geregistreerd staat.

Op de site van het BKR in Tiel wordt met betrekking tot de registratie vermeld:
Alle (financi�le) overeenkomsten zijn bij het BKR bekend (in totaal staan er de gegevens van de 10,8 miljoen consumenten in verwerkt), dit staat nog los van eventuele betalingsproblemen. Het wordt geregistreerd als :

* u hier tenminste drie maanden over kunt beschikken;
* het geleende bedrag minimaal �500 en maximaal �125.000 is;
* de overeenkomst is verstrekt aan een natuurlijk persoon.

Overeenkomsten zijn bij het BKR bekend vanaf het moment dat ze worden afgesloten. In principe weet BKR dus dat u krediet of een gsm-abonnement hebt, zodra u hierover kunt beschikken. Nadat u de overeenkomst hebt be�indigd, blijven de gegevens hiervan nog vijf jaar zichtbaar bij BKR. Hierdoor kan een kredietverlener zich over een langere periode een beeld vormen van uw financi�le situatie. Vijf jaar nadat het krediet is be�indigd, verdwijnen de gegevens uit ons bestand.

U kunt zelf bij BKR checken of en hoe u geregistreerd staat, dat kan via de bank waar een aanvraagformulier ligt of kan ook direct via de site van BKR. De kosten bedragen 4,50 euro.

Het is dus enigszins verwarrend om te spreken over BKR-registratie, daar de meeste consumenten geregistreerd staan.

BKR score

Bij aanvraag van een nieuwe lening kunnen geldverstrekkers inzicht krijgen in de gegevens. Op basis van de gegevens die bekend zijn wordt een BKR score afgegeven.

De BKR Score geeft aan of er een hoog of laag risico wordt verwacht als de deelnemer u een krediet verstrekt. Het geeft niet aan of u het krediet krijgt of niet. De kredietverstrekker beslist uiteindelijk daarover. Deze kijkt niet alleen naar de BKR-informatie, maar ook naar informatie die BKR niet heeft. Bijvoorbeeld naar uw (maandelijkse) inkomsten, woonlasten en gezinssituatie.

In aanvulling op de informatie uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) kan een deelnemer uw BKR Score opvragen. Met BKR Score heeft de deelnemer extra informatie om een zorgvuldige en verantwoorde beslissing over uw kredietaanvraag te nemen. Zo helpt BKR Score voorkomen dat u financieel te veel hooi op uw vork neemt. Ook helpt het de financi�le risico's voor deelnemers te beperken.

Hoe werkt BKR Score? Bij BKR Score worden de gegevens over uw leen- en aflosgedrag en uw leeftijd vergeleken met dezelfde gegevens van alle personen in CKI. Dit gebeurt op basis van een statistisch erkend rekenmodel. Uw BKR Score wordt uitsluitend berekend als de deelnemer hier om vraagt. Deze berekening vindt alleen plaats als 1.uw gegevens in CKI voorkomen en 2.u geen lopend betalingsprobleem bij uw overeenkomst(en) hebt staan. De berekening wordt elke keer opnieuw gemaakt wanneer de deelnemer uw BKR Score aanvraagt. Hierdoor wordt uw BKR Score voortdurend aangepast aan uw meest recente situatie.

Oplossing

Zoals gezegd is het geen oplossing op niet in het BKR geregistreerd te staan. Velen staan er in. En de gegevens blijven nog 5 jaar staan ook al zijn er geen leningen meer. Wat problemen geeft bij het aangaan van nieuwe leningen zijn betalingsproblemen met huidige contracten.

Van belang is dus om eerst de betalingsachterstanden ongedaan te maken. Bekijk eerst of het gaat om een relatief kleine lening. Probeer deze dan eerst af te lossen, zodat er een betere BKR score ontstaat. Hierdoor zullen geldverstrekkers meer vertrouwen hebben dat u ook aan toekomstige verplichtingen zult kunnen voldoen en daarom makkelijker u een nieuwe lening verstrekken.

Aangepast zoeken